Гімн БДЮТ "Дивоцвіт":


Email FB YT Фото
Головна сторінка Новини Моніторинг якості освіти Розклад роботи гуртків Національно-патріотичне виховання  Фінансова діяльність ОБЖД Стоп-булінг

Інші навчальні заклади м. Бориспіль

Відомості про гурткову роботу

НАВЧАННЯ В БДЮТ "ДИВОЦВІТ" ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Інформація про гурткову роботу у БДЮТ «Дивоцвіт» (станом на 01.10.2022)

Кількість дітей, охоплених гуртковою роботою в закладі позашкільної освіти БДЮТ «Дивоцвіт» - 1781, що складає 15% від загальної кількості учнів міста. З них дітей міських - 1495, дітей сільських - 286. Дітей дошкільного віку - 402, молодшого шкільного віку - 702, середнього - 424, старшого - 253.

Загальна кількість творчих об'єднань - 2, гуртків - 42, в них груп - 132. За рахунок бюджету груп – 104, дітей в них - 1425, за рахунок додаткових джерел фінансування: груп – 28, дітей в них - 356. Кількість груп та дітей за рівнями навчання: початкового (І): груп - 62, в них дітей - 872; основного (ІІ): груп - 44, дітей в них - 573; вищого (ІІІ): груп – 26, дітей в них - 336.

Відомості про відділення та секції МАН: загальна кількість відділень МАН – 3 (філософії та суспільствознавства, хімії та біології, історії), в них: секцій – 3 (екології та аграрних наук, психологія, історія), дітей в них - 38.

Робота з категорією соціально незахищених дітей та дітей з девіантною поведінкою: кількість дітей-сиріт – 1, із малозабезпечених сімей - 10, позбавлених батьківського піклування - 0, дітей з особливими освітніми потребами - 14, з багатодітних сімей - 90, дітей з категорії внутрішньо переміщених осіб - 36, дітей демобілізованих учасників АТО - 22, ООС - 32.

Кількість виданих свідоцтв про позашкільну освіту за минулий 2021/2022 навчальний рік – 12.

 

Докладна інформація про мережу гуртків БДЮТ «Дивоцвіт» на 2022-2023 навчальний рік
Переглянути

 

Забезепечення діяльності гуртків БДЮТ «Дивоцвіт» навчальними програмами

 

 

 

№ п/п

Напрям позашкільної освіти

 

Назва
 навчальної
програми

Затвердження
навчальної
програми
(дата і номер
документу)

Мета
навчальної
програми

Посилання
на веб-ресурс,
де розміщена
програма

П.І.П. керівника
гуртка, що
працює за
програмою,
його контактна
інформація

Гуманітарний

 1.  

 

 

 

 

 

Навчальна програма гуртка
«Пізнайко»

Затверджено - протокол №4 від 31.08.2017
Погоджено –
протокол  №2 від 14.09.2017

Створення умов гуманної атмосфери для забезпечення радісного, змістовного, духовно-багатого життя колективу, в якому кожна конкретна дитина стає здатною і готовою до максимального прояву і розкриття своїх задатків, емоційної врівноваженості й адекватності, виховання соціальної компетентності.

 

 

-

Войціщук Н.А. – 050 59 59 616
Ілляш І.І. – 067 755 03 52

 

 1.  

Навчальна програма
 гуртка
«Малятко»

Затверджено - протокол №4 від 31.08.2017
Погоджено –
протокол  №2 від 14.09.2017

Гармонійний розвиток особистості дитини (естетична, інтелектуальна, моральна складові), формування її готовності до систематичного навчання, подолання факторів дезадаптації за рахунок вирівнювання стартових можливостей кожного дошкільника.

 

-

Вишняк О.О. – 067 317 09 33
Губа І.М. –  066 79 62 013

 1.  

Навчальна програма
 гуртка
 «Сонечко»

Затверджено  -  протокол №4 29.08.2014
Погоджено -  протокол №2 від
18.09. 2014

Забезпечення умови для повноцінного розвитку і зростання активності кожної дитини, ініціативної поведінки при ознайомленні з навколишнім світом, а також при встановленні контактів, спілкуванні дітей відповідно до свого віку

 

-

Артамкіна В.В. –  050 83 91 889

 1.  

Навчальна програма
гуртка
 «Мозаїка»

Затверджено – протокол №4
20.08.2014
Погоджено - протокол №2 від
18.09.2014

Різнобічний розвиток дитини, інтелектуальна та психологічна підготовка її до школи, формування позитивного ставлення до навчання.

 

-

 

Левченко Т.В. – 099 102 95 68
Хурда О.М. – 097 098 22 74

 1.  

Навчальна програма
гуртка
 «Університет майбутнього вчителя»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Покращення кадрової ситуації в освіті міста, виявлення дітей, готових до педагогічної діяльності; профорієнтаційна робота зі старшокласниками та формування їхньої психологічної готовності до роботи в освітніх закладах; навчання майбутнього вчителя бачити і цінувати індивідуальність та свободу самовияву дитини.

 

-

Шуменко Л.Д. – 098 286 63 01

 1.  

Навчальна програма
гуртка з вивчення англійської мови «Мerry English»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено – протокол №3 від
 20.10.2016

Формування комунікативної компетенції, створення умов для комунікативно-психологічної адаптації до іншого мовного світу.

 

-

Мазай Н.М. – 066 286 42 63,
Борбат І.А. – 097 756 55 88
Малогловець Н.О. – 096 71 28 321
Дідок А.В. – 099 235 26 80

 1.  

Навчальна програма гуртка «Довузівська підготовка з англійської мови»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Формування комунікативної компетенції, яка залежить від соціокультурних та соціолінгвістичних знань, умінь і навичок які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві.

 

-

Лисак А.Ю. – 066 256 08 51

 1.  

Навчальна програма гуртка з вивчення англійської мови «Just English»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Оволодіння дітьми уміннями і навичками спілкування англійською мовою у різних сферах та ситуаціях.

 

-

Дячук В.А. – 093 817 37 24

 1.  

Навчальна програма
 гуртка
 «Основи державотворення

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Розвиток творчих, пізнавальних здібностей вихованців, набуття ними суспільних, правових, політичних знань про державотворення.

 

-

Федорченко І.М. – 066 24 56 436

 1.  

Навчальна програма
гуртка «Слово»

Затверджено – протокол №2 від
16.09.2015
Погоджено -  протокол №3
22.10.2015

Формування світоглядних орієнтацій особистості, розвиток творчих, пізнавальних, наукових здібностей вихованців засобами журналістської майстерності.

 

-

Підгурська Т.С. – 093 640 25 97

Художньо-естетичний

 1.  

 

Навчальна програма
Народного хореографічного ансамблю «Радість»

Затверджено – протокол №1 від
20.01.2015
Погоджено - протокол №8 від
27.03.2015

Формування хореографічної компетентності вихованців, розвиток творчих здібностей, створення умов для їхнього самовираження.

 

 

-

Хижна І.А. – 050 913 61 06
Мартиненко Л.В. – 066 11 45 473

 1.  

Навчальна програма Зразкового хореографічного
ансамблю
«Грація»

Затверджено – протокол №1 від
20 .01. 2015
Погоджено - протокол №8 від
27.03.2015

Формування танцювальних навичок, оволодіння сценічною культурою.

 

           -

Пилипчук Н.В. – 067 239 29-62,
Пилипчук А.С. – 063 756 05 86

 1.  

Навчальна програма
Зразкового
 театру мод
 «Ладушки»

Затверджено – протокол №1 від
20 .01. 2015
Погоджено - протокол №8 від
27.03.2015

Розвиток творчих, пізнавальних, практичних здібностей вихованців засобами мистецтва в’язання та дефіле.

 

-

Сарканіч Г.К. – 050 27 92 479,
Лоскутова Н.В. – 063 17 55 195

 1.  

Навчальна програма
Зразкової студії образотворчої діяльності «Райдуга»

Затверджено – протокол №1 від
20 .01. 2015
Погоджено - протокол №8 від
27.03.2015

Формування знань про образотворче мистецтво, народознавство та інші види декоративного мистецтва, формування практичних навичок та розвиток творчих здібностей.

 

-

Грущак С.В. – 095 71 25 200 62

 1.  

Навчальна програма
 гуртка
з вокалу

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Залучення вихованців до музичної культури і професійної художньої творчості, формування в них навиків  соціального партнерства і сприяння гармонійному розвитку особистості.

 

-

Вишняк О.О. – 067 317 09 33
Крастиченко В.В. – 063 447 77 94

 1.  

Навчальна програма
 Гуртка
 «Ляльковий театр»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено –
протокол №3 від
20.10. 2016

Створення умов для розвитку творчих здібностей, формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, забезпечення естетичного виховання

 

-

Шведенко В.В – 097 616 36 67

 1.  

Навчальна програма
творчої студії «Чабрець»

Затверджено – протокол №1 від 13.09. 2011
Погоджено –
Протокол №4 від 16.01.2013

Ознайомлення, вивчення й оволодіння елементами акторської майстерності, літературної мови, розвиток творчих здібностей, створення можливостей для самовираження вихованців.

 

-

Тименко Н.І. – 050 81 58 631

 1.  

Навчальна програма
 творчого об’єднання «Школа маленької леді»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Розвиток творчих, пізнавальних, художніх здібностей вихованців засобами художньо-естетичного та декоративно-вжиткового мистецтва

 

-

Дубініа Н.А. – 050 530 00 49
Федорченко І.М. - 066 24 56 436

 1.  

Навчальна програма
 з фітнесу
«Гармонія»

Затверджено – протокол №1 від
10.12. 2013
Погоджено - протокол №13 від
18.02.2014

Досягнення дитиною фізичного й духовного вдосконалення. Вирішення завдань, спрямованих на створення та корекцію фігури через комбінації фізичного тренування, забезпечення основних фізичних якостей, розвиток естетики рухів і в цілому зовнішнього вигляду.

 

 

-

Пилипчук А.С. – 063 756 05 86

 1.  

Навчальна програма
гуртка народознавства «Криниця»

Затверджено – протокол №4
20.08.2014
Погоджено - протокол №3 від 17.10.2014

Ознайомлення з традиціями, звичаями, творчістю, промислами, ремеслами, мораллю та етикою українського народу; розвиток практичних навичок роботи з різноманітними матеріалами,, що дає змогу виявити можливості дітей та їх природні нахили до певного виду художньої творчої діяльності, виховання працелюбності, допитливості.

 

 

-

Вергун В. І. – 097 18 01 175

 1.  

Навчальна програма
гуртка
«Вишиванка»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Формування пізнавальної, творчої компетентностей особистості засобами декоративно-прикладного мистецтва. 

 

-

Дунай О.М.  – 067 90 78 847

 1.  

Навчальна програма
гуртка
 «Фантазія»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Формування компетентностей вихованців засобами бісероплетіння.

 

-

Онуфрієнко О.І. – 097 92 62 576

 1.  

Навчальна програма
гуртка 
«Волошкова хатинка»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Розвиток творчих, пізнавальних, естетичних здібностей вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва.

 

-

Волошина Н.М. – 066 99 127 04

Науково-технічний

 1.  

Навчальна програма
гуртка
 «Попелюшка»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Розвиток творчих, пізнавальних, естетичних здібностей вихованців засобами декоративно-прикладного мистецтва.

 

-

Лоскутова О.А. – 068 126 14 38

 1.  

Програма
 гуртка
«Світанок»

Затверджено – протокол №4
20.08.2014
Погоджено - протокол №2 від
18.09.2014

Формування в гуртківців комплексних знань, умінь і навичок, пов’язаних із фотографією, створення умов для засвоєння інформації з історії, культури.

 

-

Кручінін С.В. – 096 525 20 78

 1.  

Програма
гуртка
 «Машинного в’язання»

Затверджено – протокол №1 від
20 .01. 2015
Погоджено - протокол №8 від
27.03.2015

Виховання національної свідомості у дітей шляхом долучення до історії розвитку національного костюму України. Формування умінь і навичок в’язання спицями та гачком, уміння вишивати, робити аплікації, макраме.

 

-

Сарканіч Г.К. – 050 27 92 479

Еколого-натуралістичний

 1.  

Навчальна програма гуртка
«Юний
натураліст»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Формування у вихованців інтересу до поглибленого вивчення теоретичних основ ботаніки, зоології та екології, почуття відповідальності за збереження навколишнього середовища та цілісності природних комплексів.

 

-

Рассоха В.В. – 095 88 375 70

Дослідницько-експериментальний

 1.  

Навчальна програма гуртка
«Юні дослідники біорізноманіття»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016
Рекомендована МОН України – протокол №3 від 10.07. 2012, лист ЦТЗО від 20.09.2012 №14.1/12-Г-283

Розвиток творчих, пізнавальних, та наукових здібностей обдарованої молоді засобами еколого-натуралістичної, пошукової діяльності.

 

-

Рассоха В.В. – 095 88 375 70

 1.  

Навчальна програма
 гуртка
«Юний політолог»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №4 від
18.11.2016

Розвиток творчих, пізнавальних та наукових здібностей обдарованої молоді засобами соціально-політичної, пошукової діяльності.

 

-

Федорченко І.М. – 066 24 56 436

 1.  

Навчальна програма
 історичного клубу
«Патріот»

Затверджено – протокол №4 від
29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від 20.10.2016

Розвиток пізнавальних, творчих, практичних здібностей вихованців засобами історичного краєзнавства.

 

-

Хахуда С.В. – 09557 47 405

Соціально-реабілітаційний

 1.  

Навчальна програма
гуртка
 «Повір у себе»

Затверджено – протокол №4 від 29.08.2016
Погоджено - протокол №3 від
20.10.2016

Гармонізація внутрішнього світу; зниження тривожності; розвиток пізнавальних процесів; підвищення соціально-психологічної адаптації.

 

-

Шуменко Л.Д. – 098 286 63 01

 1.  

Навчальна програма
клубу
«Пізнай себе»

Затверджено - протокол №2 від 23.01.2012
Погоджено –
протокол  №2 від 15.11.2012

Оволодіння практичними навичками міжособистісних взаємин і спілкування, розвиток навчально-пізнавальних здібностей та творчого мислення вихованців, формування здатності адаптуватися  до суспільних умов та свідомої участі у їх гуманізації, підготовлення до професійного самовизначення та усвідомленої участі у життя громадянського суспільства.

 

-

Шуменко Л.Д. – 098 286 63 01

 1.  

Навчальна програма Зразкового творчого об’єднання «Клуб «Лідер»

Затверджено -  протокол №1 від 10.12. 2013
Погоджено - протокол №13 від
18.02. 2014

Виховання повноцінного, соціально свідомого покоління, становлення молоді як творчої сили суспільства, формування в неї активної життєвої позиції, вміння приймати самостійні рішення та нести відповідальність за них, розвиток якостей лідера, його організаторських здібностей та сприяти самоактуалізації учнів у суспільному житті.

  

 

-

Потапов Д.К. – 066 66 93 106