Гімн БДЮТ "Дивоцвіт":


Email FB YT Фото
Головна сторінка Новини Розклад роботи гуртків Фінансова діяльність ОБЖД

Інші навчальні заклади м. Бориспіль

Звіт директора БДЮТ

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2018-2019 н.р.

ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ШКОЛА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ВИХОВАНЦІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Нові завдання позашкільної освіти, як невід'ємної складової освітнього простору:

 • Організація роботи ПНЗ на основі продуманих вимог.
 • Подолання кризи дитинства.
 • Забезпечення підтримки і розвитку талановитих та обдарованих дітей.
 • Формування здорового способу життя.
 • Професійне самовизначення дітей і молоді.
 • Соціалізація, профілактика бездоглядності.

Сучасна національна освіта залишається консервативною сферою, в якій зміни відбуваються досить повільно. Освіта є сферою, де панують стереотипи, знання переважають над досвідом. Проголошені у нормативних документах гасла людиноцентрованої освіти не стали підставою для дійсної соціальної творчості, для формування емоційно-ціннісного ставлення осіб, що навчаються, до світу. Розбіжності між системою освіти та вимогами часу відчуваються все гостріше.

Стратегія розвитку позашкільної освіти в концепції "Нової української школи":

 1. Отримання освіти.
 2. Нова якість освіти, сукупність:
  • Навчальних програм;
  • Міжпредметних зв'язків;
  • Застосування здобутих знань на практиці, профорієнтація.
 3. Соціалізація дитини.
 4. Формування особистих якостей вихованця.

Педагогіка позашкільної освіти:

 1. Створення умов для вільного вибору:
  • Напрямку та виду діяльності;
  • Профілю програми, часу, педагога;
 2. Різноманіття видів діяльності.
 3. Особистісно-діяльнісний характер.
 4. Особистісно-зорієнтований підхід до дитини.
 5. Формування життєвих компетентностей.

Ключові компоненти Нової української школи в контексті ПНЗ – як школи життєтворчості:

 1. Формування компетентностей потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві;
 2. Свобода творчості для педагога і постійний професійний розвиток;
 3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності;
 4. Партнерство – педагог, вихованець, батьки;
 5. Дитиноцентризм – орієнтація на потреби вихованця;
 6. Матеріальні умови, засоби й технології потрібні для навчання учнів, освітян, батьків.

На часі вирішення актуальних проблем, що перебувають в колі освіти – розвиток людини, яка здатна повноцінно жити та ефективно діяти у глобальному середовищі, яка формує власні сценарії успішної самореалізації в динамічному та нестабільному світі.

І саме позашкільний навчальний заклад є тією школою життєтворчості де дитина стає особистістю і оволодіває мистецтвом жити.

Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради Київської області є комплексним позашкільним навчальним закладом, який працює в шести напрямах:

 • художньо-естетичний;
 • гуманітарний;
 • науково-технічний;
 • еколого-натуралістичний;
 • дослідницько - експериментальний;
 • соціально-реабілітаційний.

Основним напрямом діяльності закладу є художньо-естетичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності та оволодіння практичними уміннями, навичками у різних видах мистецтва.

БДЮТ «Дивоцвіт» у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, наказами Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Бориспільської міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління освіти і науки Бориспільської міської ради, Статутом закладу.

Головною метою діяльності БДЮТ «Дивоцвіт» є надання якісних освітніх послуг в галузі позашкільної освіти.

Головним завданням закладу є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку гуртківців та організація їх дозвілля.

В Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» у 2018-2019 навчальному році кількість дітей, охоплених гуртковою роботою, становила 1875 вихованців, це 22% від загальної кількості дітей шкільного віку міста. З них 446-дітей дошкільного віку, 610 учнів молодшого шкільного віку, 536- середнього, 283-старшого.

В освітньому закладі сформовані 129 груп, 32 гуртки. 1048 дітей навчаються у 72 групах початкового рівня, 544 дітей у 38 групах основного рівня, 283 дітей у 19 групах вищого рівня. Навчають та виховують дітей 38 основних педагогічних працівників, (12 – мають звання «керівник гуртка-методист») та 10 сумісників.

За рахунок платних послуг в БДЮТ «Дивоцвіт» працювало 49 груп в яких навчалося 787 дітей

Назва гурткаКількість групКількість дітей
Гурток з вивчення англійської мови25411
Гурток з вивчення німецької мови115
Народний хореографічний ансамбль «Радість»353
Зразковий хореографічний ансамбль «Грація»345
Гурток «Гармонія»115
Народний вокальний колектив «Веселочка»111
Гурток «Малятко»464
Гурток «Пізнайко»466
Гурток «Мозаїка»343
Гурток «Сонечко»464
Всього:49787

Групи в БДЮТ «Дивоцвіт» формуються згідно Положення про позашкільний навчальний заклад та Статуту БДЮТ «Дивоцвіт». Середня наповнюваність у групах за 2018-2019 навчальний рік становила 13 дітей.

Наявна мережа гуртків та об'єднань відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

На основі щорічного аналізу запитів батьків та інтересів дітей значно розширилася мережа гуртків гуманітарного, науково-технічного, соціально-реабілітаційного, художньо-естетичного напрямків.

Керівники гуртків БДЮТ «Дивоцвіт» велику увагу приділяють роботі з соціально-незахищеними дітьми. Згідно статистичних даних 2018-2019н. р. в закладі навчалися: діти сироти – 1, діти інваліди – 11, діти позбавлені батьківського піклування - 2, з багатодітних сімей – 76, малозабезпечених – 10, особи переміщені з тимчасово окупованої території – 20, діти учасників АТО – 20. Для дітей даних категорій педагоги організовували та проводили різноманітні виховні та інтелектуальні заходи. Навчально-виховна робота в гуртках та творчих об'єднаннях здійснювалась згідно навчальних планів та програм. Педагоги працювали за навчальними програмами різного рівня,затвердженими управлінням освіти і науки Бориспільської міської ради.

У 2018-2019 році заклад працював над єдиною науково-методичною темою: «Педагогіка життєтворчості як основа навчально-виховного процесу в позашкільному закладі».

Тривалість одного заняття в БДЮТ визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для гуртківців:

 • від 4 до 5 років – 25 хвилин;
 • від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • від 7 і далі - 45 хвилин.

Гуртки та творчі об'єднання класифікуються за трьома рівнями: початковий, основний, вищий. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртка, його чисельний склад і обирається програма. В закладі працюють за навчальними програмами.

БДЮТ «Дивоцвіт» організовує роботу своїх гуртків також на базі загальноосвітніх навчальних закладів: Загальноосвітньої школи I- III ступенів №1 імені Ю.Головатого, Загальноосвітньої школи I- III ступенів №6, НВК «Гімназія Перспектива» загальноосвітньої школи I- II ступенів імені Володимира Мономаха, Бориспільського академічного ліцею, міської центральної бібліотеки на підставі відповідних угод з закладами освіти.

В закладі працює: педагогічна рада, методична рада, художня рада, чотири методичні об'єднання за профілями навчання та чотири творчі групи.

Серед творчих колективів - 2 носять почесне звання «Народний художній колектив» - це хореографічний ансамбль «Радість» та вокальний ансамбль «Веселочка», 4 мають почесне звання «Зразковий художній колектив»: хореографічний ансамбль «Грація», студія образотворчої діяльності «Райдуга», творче об'єднання «Клуб Лідер», творча студія «Чабрець».

В Будинку дитячої та юнацької творчості м. Борисполя створено програму «Обдарована дитина» - це система заходів, спрямованих на пошук, навчання, розвиток обдарованих дітей та надання можливостей для їхнього творчого самовизначення.

На виконання цих заходів постійно поновлюється інформаційно-ресурсний банк даних «Обдарована дитина», який містить інформацію про талановитих вихованців: відомості про особисті досягнення учня, участь у змаганнях, олімпіадах, конкурсах, дані про заохочення. Ця програма містить: індивідуальні навчальні програми з різних предметів, алгоритм роботи з обдарованими дітьми, постійний супровід психолога та електронні портфоліо.

Результативність роботи педагогічного та учнівського колективу щодо реалізації цільового проекту «Обдарована дитина» очевидна, оскільки вихованці БДЮТ неодноразові переможці міських, обласних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів та фестивалів.

Під час канікулярних періодів БДЮТ «Дивоцвіт» працював за окремим розкладом та окремим планом виховних заходів. Для юних бориспільців проводилося багато цікавих заходів, лялькових вистав, інтелектуальних конкурсів. Вже більше десяти років на зимових та літніх канікулах вихованці Зразкового творчого об»єднання «Клуб «Лідер» проводять навчання лідерської зміни на «Школі лідерів».

Організація освітнього процесу здійснювалась відповідно до річного плану роботи, складеного з урахуванням методичних рекомендацій щодо планування діяльності закладів позашкільної освіти. План розглядався на засіданні педагогічної ради БДЮТ «Дивоцвіт» та затверджувався начальником управління освіти і науки Бориспільської міської ради.

У 2018-2019 навчальному році вихованці закладу брали активну участь в різноманітних конкурсах та отримали багато перемог.

Результативність участі:
Міських –
      І місць - 43
      ІІ – 26
      ІІІ – 20
      Гран-прі – 3
      Всього : 92
Обласних –
      І місць - 2
      ІІ – 6
      ІІІ – 5
      Всього : 13
Всеукраїнських –
      І місць – 28
      ІІ – 19
      ІІІ – 5
      Гран-прі – 7
      Всього : 59
Міжнародні -
      І місць – 25
      ІІ – 13
      ІІІ – 3
      Гран-прі – 4
      Всього : 45

Відтоді як було створено Будинок дитячої та юнацької творчості, в ньому навчалося не одне покоління дітей міста, тисячі вихованців тут творчо зростали, здобували знання й навики.

Сьогодні у кожного вихованця БДЮТ є улюблена справа й педагог, який вчить робити цю справу краще.

А з часом діти досягають рівня своїх наставників і перевершують їх здобуваючи омріяну професію стають: хореографами, артистами, архітекторами, художниками, дизайнерами, вчителями, керівниками гуртків, акторами, перекладачами і т. д.

Тож у БДЮТ «Дивоцвіт» реалізується проект «Профорієнтація вихованців в позашкільному навчальному закладі» який включає:

 • Створення оптимальних умов для позашкільної освіти учнівської молоді, розвитку, виховання творчої, гармонійної, інтелектуально розвинутої особистості;
 • Сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді, її соціалізації;
 • Створення умов для розвитку дітей старшого шкільного віку;
 • Сприяння максимальному розкриттю творчого потенціалу особистості вихованців.