Гімн БДЮТ "Дивоцвіт":


Email FB YT Фото
Головна сторінка Новини Моніторинг якості освіти Розклад роботи гуртків Національно-патріотичне виховання  Фінансова діяльність ОБЖД Стоп-булінг

Інші навчальні заклади м. Бориспіль

Передовий педагогічний досвід

Навчальна програма

 • Навальна Програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму «Юні дослідники біорізноманіття» (автор Рассоха В.В.) «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» (протокол засідання Науково-методичної комісії питань освіти МОН від 25.03.2019 року № 1; лист ІМЗО від 27.03.2019 № 22.1/12-Г-142).

Передовий педагогічний досвід, занесений в анотований каталог КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

 • Крастиченко В.В. Національно-патріотичне виховання дітей як складова роботи вокального гуртка: методична розробка / В.В.Крастиченко. – Бориспіль, 2015. – 131с.
 • Розкрито сучасні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в позашкільних навчальних закладах засобами вокального мистецтва. Представлено авторську методичну систему формування ціннісних орієнтацій і патріотичних почуттів вихованців, навчальну програму, розробки навчальних занять, сценарії виховних заходів, пісенний репертуар із досвіду роботи зразкового вокального колективу «Веселочка».

  Рекомендовано керівникам гуртків художньо-естетичного напряму загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

 • Тименко І.Т. Формування соціальної компетентності старшокласників засобами інтерактивної діяльності: матеріали з досвіду роботи / І.Т. Тименко. – Бориспіль, 2014. – 155 с.
 • У досвіді описано умови формування соціальної компетентності старшокласників засобами інтерактивної діяльності. Визначено зміст соціальної компетентності особистості старших школярів у позашкільному навчальному закладі; обґрунтовано критерії, параметри соціальної компетентності; з'ясовано рівні сформованості й особливості її прояву у старших школярів; складено психолого-педагогічні характеристики визначених рівнів; науково обґрунтовано соціально-педагогічні умови і розроблено комплексну методику формування соціальної компетентності старших школярів у позашкільному закладі.

  Спостереження за дітьми під час занять засвідчило позитивну динаміку у формуванні соціальної компетентності вихованців, тому досвід може бути впроваджений у роботу керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, соціальних педагогів та шкільних психологів.

 • Войціщук Н.А. Формування світогляду дітей дошкільного віку засобами народної педагогіки : матеріали з досвіду роботи / Н.А. Войціщук. – Бориспіль, 2013. – 101 с.
 • У досвіді описано умови формування світогляду дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості та подано зразки методичних розробок. Систематизовано здобутки народної педагогіки та здійснено їх інтеграцію в методику підготовки дітей дошкільного віку до навчання в загальноосвітньому навчальному закладі. Охарактеризовано поняття "світогляд" та визначено його роль у вихованні дітей дошкільного віку, сформовано систему методів, прийомів та форм формування світогляду дошкільнят, проаналізовано результативність навчально-виховного процесу.

  Матеріали досвіду можуть бути використані під час роботи гуртків позашкільних навчальних закладів та груп продовженого дня шкіл.

 • Ілляш І.І. Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку засобами інтерактивного навчання: матеріали з досвіду роботи / І.І.Ілляш. – Бориспіль, 2013. – 104 с.
 • У досвіді описано умови формування екологічного світогляду дітей дошкільного віку за допомогою інтерактивного навчання, систематизовано форми та методи роботи з екологічного виховання дошкільнят, обґрунтовано важливість екологічного виховання. Доповнено методику екологічного виховання дітей дошкільного віку в умовах позашкільного навчального закладу, подано рекомендації до роботи керівника гуртка такого напряму.

  Матеріали можуть бути використані для роботи педагогів позашкільних та дошкільних закладів.

 • Тименко Н.І. Авторська програма творчої студії «Чабрець» : матеріали з досвіду роботи/ Н.І. Тименко. – Бориспіль, 2013. – 124 с.
 • Представлено програму, спрямовану наознайомлення, вивчення й оволодіння елементами акторської майстерності, літературної мови, розвиток творчих здібностей, створення можливостей для самовираження вихованців. В програму вміщено ігри на розвиток координації, міміки, пам'яті, уваги. Для кращого розвитку мовного апарату підібрані ігри для розвитку мовлення та на ритмічне промовляння текстів. Передбачені вправи для релаксації та розвитку пластики, тренінги на спілкування та виховання комунікативності. Програму укладено з урахуванням вікових особливостей дітей. Практичні заняття спрямовані на реалізацію мети – формування національно свідомої особистості, розвиток здібностей та соціальну адаптацію дитини.

 • Хижна І.А. Навчання хореографії через індивідуальний підхід до дитини: матеріали з досвіду роботи/І.А.Хижна. – Бориспіль, 2012. – 113 с.
 • Теоретичне значення досвіду полягає у вивченні індивідуального підходу під час занять хореографією в танцювальному колективі. Висвітлена роль педагога в здійсненні принципу індивідуалізації. Практичне значення досвіду – полягає у використанні принципів доступності, диференційованого навчання у художньо-естетичному розвитку творчих здібностей дітей.

  Використання матеріалів досвіду рекомендовано керівникам танцювальних гуртків та вчителів хореографії.

 • Рассоха В.В. Авторська програма «Юні дослідники біорізноманіття»: матеріали з досвіду роботи/В.В.Рассоха. – Бориспіль, 2012. – 71 с.
 • Авторська програма розрахована на дітей старшого шкільного віку, які проявляють інтерес до пошуково-дослідницької діяльності біологічного напрямку та передбачає три роки навчання. Робота за даною програмою допоможе виявити, розкрити, підтримати та розвити творчі, розумові, наукові здібності дитини в галузі біології.

  Новизна програмиполягає в тому, щоїї реалізаціяв загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дозволить всебічно застосувати набуті знання та вміння під час експериментів, лабораторних, практичних робіт, спостережень у природі та загалом у науково-дослідницькій роботі.

  Мета програми – формування еколого-натуралістичними засобами інтелектуального потенціалу молоді, розвиток творчих, пізнавальних здібностей в процесі пошуково-дослідницької діяльності та поглибленого вивчення природничих наук.

  Рекомендовано керівникам гуртківбіологічного профілю шкіл та позашкільних закладів.

 • Лоскутова О.А. Специфіка роботи гуртка соломоплетіння в позашкільному закладі : матеріали з досвіду роботи / О.А. Лоскутова. – Бориспіль, 2012. – 98 с.
 • Обґрунтовано вплив соломоплетіння на дрібну моторику рук та формування головного мозку, що впливає на загальний розвиток дитини, її розумові і фізичні здібності. Запропоновано класифікацію видів соломи, видів робіт з соломи та поетапно описано техніку роботи із соломи. Подано систему авторських розробок, бесід, уроків, виховних заходів. Висвітлено соломоплетіння як вид діяльності декоративно-вжиткового мистецтва, можливості та перспективи розвитку соломоплетіння в умовах позашкільного закладу.

  Дана робота розрахована для керівників гуртків позашкільних закладів, вчителів трудового навчання загальноосвітніх закладів та широкого кола любителів та знавців народознавства.

 • Пилипчук Н.В.Формування пізнавального інтересу дітей у галузі хореографічного мистецтва засобами народно-сценічного танцю в позашкільному навчальному закладі: матеріали з досвіду роботи / Н.В.Пилипчук. – Бориспіль, 2011. – 111 с.
 • Обґрунтовано педагогічні і психологічні умови формування пізнавального інтересу дітей на основі особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання засобами народно-сценічного танцю в позашкільному навчальному закладі.Проаналізовано цілісність підходу та визначено структуру пізнавального інтересу як засобу активізації творчої діяльності дітей. Виявлено можливості та перспективи формування пізнавального інтересу у хореографічному колективі позашкільного навчального закладу.

 • Вишняк О.О. Особливості та специфіка роботи концертмейстера в позашкільному закладі : матеріали з досвіду роботи / О.О.Вишняк. – Бориспіль, 2011. – 135 с.
 • У роботі описаніуміння, якості, необхідні для професійної діяльності концертмейстера позашкільного закладу. Деталізовано специфіку та особливості роботи концертмейстера з вихованцями гуртків естетичного напрямку: хореографії, вокалу, хору. Визначено важливу роль сучасних інформаційних технологій в розвитку творчих здібностей концертмейстера, напрацюванні широкого спектру професійних навичок.

  Подано матеріал:

  • підбір музичного матеріалу для оформлення занять з класичного народно-сценічного екзерсису;
  • авторські аранжування дитячих пісень, танців;
  • музичне оформлення лялькових вистав.

  Мета роботи – допомогти молодим спеціалістам в професійному становленні, опануванні професією концертмейстера в умовах позашкільного навчального закладу.

  Адресовано концертмейстерам позашкільних закладів та широкому колу керівників гуртків естетичного напрямку.

  Публікації в фахових виданнях

 • Литвин В.М. Cолона карамель: антологія/упорядкування, редакція, передмови В.Литвина; ред.кол.:Н.Тименко (голова), І.Кубрак, В.Литвин та ін.-Кам'янець-Подільський :ТОВ «Друкарня «Рута»,2021.-80с.

 • Рассоха В.В. Навчальна програма «Юні дослідники біорізноманіття» в збірнику навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму; 2021 рік [збірник /за загальною редакцією доктора педагогічних наук В.В.Вербицького]. – К.: НЕНЦ, 2021. – с. 256 (Схвалено педагогічною радою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді).

 • Тименко Н.І. Як організувати дистанційне навчання в закладі позашкільної освіти.
  Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

 • Артамкіна В.В., Організація освітньої роботи з дошкільниками в позашкільному закладі освіти в умовах карантину.
  Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

 • Войціщук Н.А. Логіка і математика для дошкільнят/ Н.А.Войціщук.-Київ: Літера ЛТД, 2019.-48с., вкл.+16с.метод.рек.- Серія «365 днів до НУШ».

 • Тименко Н.І. Позашкільний заклад освіти на ринку освітніх послуг.
  Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 17 жовтня 2019 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2019, 130 с. URL: http://umo.edu.ua/materiali-konferencij-nimp.

 • Абетка доброти:[методичний збірник]/[Упорядник Ілляш І.І.] – Бориспіль, - 40с.

 • Федорченко І.М. Павленко І.С. Схильність до ризику як фактор обрання стратегій поведінки особистості. // Молодь: освіта, наука, духовність. Збірник доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Секція- Психологія.-Київ: Університет «Україна», 2018.

 • Федорченко І.М., Мiшурова Л. А. Психологiчнi особливостi мотивацiї професiйної дiяльностi персоналу організації. // Молодь: освіта, наука, духовність. Збірник доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених. – Секція- Психологія.-Київ: Університет «Україна», 2018.

 • Федорченко І.М. Процес становлення державності в Україні періоду 1917-1920 років /І.М. Федорченко // X Всеукраїнську науково-практична краєзнавча конференція «Бориспільщина у процесі історичного розвитку та державотворення України 1917 – 1921 років»: [науковий збірник:матеріали X Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції; м. Бориспіль, 30-31 березня 2017 року]- Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук», 2017. – 247-254
  В статті розкрито суть основних періодів становлення державотворення в Україні. Та зокрема періоду становлення процесів державності 1917-1921 років.

 • Вишняк О. О. Основи звукорежисури у загальноосвітньому навчальному закладі / О. О. Вишняк. // Заступник директора школи. – 2016. – №11. – С. 54–63. 
  У статті описано основи звукорежисерської роботи з технікою для підсилювання та мікшування звуку, що необхідна під час музичного оформлення шкільних заходів, розглянуті загальні аспекти звукорежисури, аби допомогти вчителям музики придбати початковий досвід такої роботи.

  Рекомендовано вчителям музики загальноосвітніх закладів.
 • Тименко І. Т. Упровадження інтерактивних форм та методів роботи на заняттях клубу "Лідер" / І. Т. Тименко // Патріотичне виховання громадян України - передумова розвитку державності. – Біла Церква: Навчально-видавничий центр КОІПОПК, 2013. – (Наукове видання). – С. 131–132.
  У статті висвітлена проблема формування лідерських якостей старшокласників під час роботи в органах учнівського самоврядування, представлені інтерактивні методи і прийоми технологій колективного і групового навчання, які активно застосовуються у роботі клубу «Лідер».