Гімн БДЮТ "Дивоцвіт":


Email FB YT Фото
Головна сторінка Новини Розклад роботи гуртків Національно-патріотичне виховання Фінансова діяльність ОБЖД

Інші навчальні заклади м. Бориспіль

Гурток "Основи державотворення"

Сьогодні у молодіжному середовищі виникає величезний практичний інтерес до правових та політичних інститутів, змінюється ставлення до права як механізму безконфліктної реалізації своїх інтересів у сучасному світі, політика набуває конкретних рис і значення для кожного.
Слід зазначити, що виховання правосвідомості – це усвідомлення особою своїх прав, свобод, обов’язків, ставлення до закону і до державної влади.
Наявність у дітей та молоді політико-правових знань сприяє вихованню правових почуттів та формуванню правомірної поведінки. Демократична держава передбачає, що її громадяни не лише мають дотримуватись законів, а й конституційними методами сприяють прийняттю досконаліших. Наразі особливу увагу приділено вихованню підростаючого покоління.
Оскільки, однією із складових правового виховання є профілактична робота щодо попередження бездоглядності, правопорушень, злочинності та інших негативних явищ серед дітей, що є цілою системою заходів виховного, правового, соціально-культурного характеру, вони повинні реалізовуватися спільно з правоохоронними органами, відділами освіти, культури, молоді та спорту, службами у справах дітей та іншими зацікавленими установами.
Практика показує, що організація діяльності політико-правового гуртка не тільки позитивно впливає і сприяє розширенню та вдосконаленню правових знань, а й самореалізації молоді, виховує лідерів здатних приносити значну користь як безпосередньо місцевій громаді так і всьому суспільству.
Зважаючи на те, що стан політичної свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від європейських стандартів, існує гостра проблема нігілістичного ставлення до права і правових цінностей, що ними охороняються, залишається значною кількість правопорушень.
       Тому і виникає потреба посилення виховної ролі політико-правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної дитини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві.
В роботі гуртка передбачені нестандартні підходи до висвітлення маловідомих аспектів етнічного, етнополітичного, культурного розвитку українського суспільства, досвіду державотворення, ролі визначних політичних діячів в житті українського народу. Особлива увага приділяється історичній регіоналістиці, історії виникнення міст і сіл України, українському родоводу. Саме національне виховання є одним із напрямків політики державотворення.
Змістом національної ідеї є передусім правдива історія життя народу, його культури, мистецтва, науки, боротьби за виживання в соціальному та екологічному довкіллі, збереження велетів духу, ментальності, мови, усього, що вирізняє український народ з-поміж інших. Українська національна ідея переймає і засвоює все краще з культури, мистецтва, освіти, господарського життя інших народів. Українська національна ідея кристалізує особистість, конкретизує і вирізняє її національні інтереси і потреби, які можуть взаємодіяти та збігатися з інтересами й потребами представників інших народів у культурному й економічно інтегрованому світовому просторі, зберігаючи при цьому власну неповторну красу, національну гідність і велич.

Мета гуртка: 

- залучення молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження історико-культурної спадщини України та рідного краю;
- формування у гуртківців системи поглядів, принципів та цілісного уявлення про правовий та історико-культурний потенціал українського народу;
- виховання свідомого громадянина, патріота;
- набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин;
- формування в молоді потреби та вміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.

Розклад роботи гуртка
Викладач Каб. Понеділок Вівторок Середа Четвер П′ятниця Субота Неділя
Федорченко Ірина Миколаївна ЦТТК 9     16.30-18.00(2)   16.30-18.00(2)